Potrebujete poradiť?
041 / 516 61 09

Systém pre diaľkový odpočet METERNET PRO

Meternet PRO je program, ktorý umožňuje diaľkový odpočet elektrickej energie prostredníctvom elektromerov komunikujúcich v súlade s protokolom Modbus RTU.

 

Pokračovať
Zobrazenie:
Zoradenie:
Podľa dostupnosti:
Cena od - do:
Výrobca
Filter produktov:
Viac o kategórii Systém pre diaľkový odpočet METERNET PRO

 

Meternet PRO je program, ktorý umožňuje diaľkový odpočet stavov (najmä elektrickej energie) a indikácií rôznych meracích zariadení a rozširujúcich modulov komunikujúcich v súlade s protokolom Modbus RTU. Výmena informácii prebieha prostredníctvom siete RS-485 a lokálnej počítačovej siete LAN. Program s príslušnou databázou je inštalovaný na špeciálnom serveri a spolu tvoria riadiacu jednotku. Používateľské rozhranie softvéru je webová aplikácia, do ktorej je možný prístup cez ľubovoľný internetový prehliadač.

 

Pozor!

Systém diaľkového odpočtu MeternetPRO je navrhnutý pre odpočet spotreby z viacerých zariadení a nevhodný pre odpočet spotreby iba z jedného zariadenia.

 

 

Kde je vhodné používať Meternet PRO?

● Veľké továrne, malé výrobné haly.
● Administratívne budovy, bytové domy, paneláky.
● Nákupné centrá, trhoviská, verejné budovy.
● Sídliská rodinných domov, radové domy, kempy, záhradkárske osady.

 

Na čo slúži Meternet PRO?

● Merania pre energetický audit,
● výpočet nájmov,
● prehľad spotreby elektriny,
● analýza výrobných a prevádzkových nákladov,
● prehľadové grafy výkonu / prúdu / napätia,
● online monitorovanie parametrov,
● dohľad nad limitmi výkonu (strážca výkonu).

 

Z čoho sa skladá systém Meternet PRO?

Riadiaca jednotka MT-CPU-1 so softvérom, záložným napájaním a pamäťou.
Meracie a ovládacie zariadenia s komunikačným protokolom Modbus RTU.
Pomocné prvky komunikačnej siete a konvertory.

 

Prehľad licencií

 

● LIC-MT-D – tokeny – licencia pre systémové body
Tokeny sú tzv. systémové body. Každé zariadenie alebo softvérové rozšírenie pridané do systému spotrebuje príslušný počet tokenov. V rámci zakúpeného počtu tokenov môže užívateľ ľubovoľne kombinovať rôzne zariadenia v systéme, napríklad s licenciou na 8 tokenov vieme do systému pridať 4 merače LE-03M alebo len jeden merače LE-03MP

 

● LIC-MT-B - základná licencia
- registrácia všetkých vybraných parametrov do databázy systému,
- informácie o prevádzke systému,
- 10 tokenov,
- tabuľka s aktuálnymi hodnotami,
- reporty: historická tabuľka pre daný časový bod, historický graf pre dané časové obdobie a jeden parameter; export tabuliek a grafov,
-prehľady: 1 prehľadové okno s 3 grafickými indikátormi.

 

● LIC-MT-I – implementácia zariadenia iného výrobcu
Softvérová implementácia pre zariadenia tretích strán. Umožňuje pripojenie akéhokoľvek zariadenia s komunikačným protokolom Modbus RTU. Každé zariadenie bude mať určený individuálny počet tokenov.

 

Prehľad softvérových rozšírení

 

LIC-MT-R - reporty – 40 tokenov - odporúčané
Softvérové rozšírenie, ktoré umožňuje vytvárať paralelne prírastkové grafy a zostavy. Zabezpečuje výpočet prírastkov vo vybraných časových (fakturačných) obdobiach s možnosťou automatického zasielania reportov prostredníctvom emailu. Rozšírenie navyše umožňuje vytvárať historické grafy pre ľubovoľných 10 parametrov na jednej časovej osi (napr. závislosť spotrebovanej energie od teploty).

 

LIC-MT-P - prehľady – 40 tokenov
Softvérové rozšírenie, ktorá umožňuje vytvárať neobmedzené množstvo grafických indikátorov (widgetov).

 

● LIC-MT-Z - predplatné - 60 tokenov
Softvérové rozšírenie, ktoré umožňuje spravovať predplatné za elektrinu. Umožňuje automatické odpojenie v prípade prekročenia nastavenej hodnoty alebo manuálne prostredníctvom ovládania zapni/vypni.

 

● LIC-MT-Kkempovanie – 60 tokenov
Softvérové rozšírenie, ktoré umožňuje výpočet spotreby v danom čase pomocou manuálneho ovládania ŠTART/STOP a následné zúčtovanie dlžnej čiastky v súlade s nastavenou sadzbou. Každá prebiehajúca a dokončená účtovná sadzba sa vytlačí do súboru PDF. Archív zúčtovaní sa uloží do zložky s možnosťou exportu do CSV.

 

LIC-MT-Lsystémové upozornenia a ovládanie – 30 tokenov
Softvérové rozšírenie, ktoré umožňuje prideliť činnosť v závislosti od hodnoty vstupného parametra:
- e-mailové upozornenia,
- SMS upozornenia,
- manuálne ovládanie výstupných modulov ZAPNI/VYPNI MR-RO-1 a MR-RO-4,
- automatické ovládanie výstupných modulov ZAPNI/VYPNI MR-RO-1 a MR-RO-4 na báze dvojstavového riadenia,
- manuálne ovládanie analógového napäťového signálu prostredníctvom modulu MR-AO-1,
- automatické ovládanie analógového napäťového signálu prostredníctvom modulu MR-AO-1 v závislosti od nameraných parametrov.

 

● LIC-MT-Mmatematika - grátis
Softvérové rozšírenie, ktoré umožňuje vytvárať matematické funkcie (súčet, rozdiel, násobenie, delenie, diferenciál, min./max hodnota, priemer, medián atď.) z nameraných hodnôt.

 

Prehľad dodatočných archívov

 

● CSV - archív "CSV" (excel) - jeden hárok - 10 tokenov
Dodatočný archív vo forme súboru csv, ktorý je možné otvoriť v Exceli alebo inom databázovom programe.

 

● SQL - archív "SQL databáza" - jedna databáza - 50 tokenov
Doplnkový archív vo forme externej Postgre SQL databázy.

 

Ak potrebujete poradiť ohľadom systému diaľkového odpočtu Meternet PRO, neváhajte nás kontaktovať mailom na adrese eshop@firn.sk alebo telefonicky na čísle 041 / 286 11 11.